Aktivace výzvy přímo v Karlovarském kraji se plánuje na polovinu letošního roku. Podle předběžných informací bude mít kraj k dispozici částku kolem 69,7 milionu korun. „Lidé měli v předcházejících obdobích o tuto formu podpory obrovský zájem. Předpokládáme proto, že uvítají možnost čerpat finance na výměnu kotlů i letos. Nyní připravujeme podklady k žádosti o účast ve třetí vlně kotlíkových dotací. Jakmile ji ministerstvo schválí, začneme hned chystat výzvu pro zájemce v regionu,“ uvedl náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.

Dotace budou pokrývat 75 procent způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 000 korun. Nebo 80 procent způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 000 korun. A stejně tak 80 procent způsobilých výdajů dílčího projektu v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 000 korun. Kombinované kotle na uhlí a biomasu již podporovány nebudou.

V rámci předchozí výzvy, která ještě platí do konce března, rozdělil kraj celkem 64, 2 milionu korun. Celková suma dotace je nyní vyčerpána. „Máme v zásobníku více než 50 žádostí, které čekají na přidělení dotace. Proto chceme požádat občany, aby už žádosti nepodávali a vyčkali s nimi na vyhlášení třetí vlny kotlíkových dotací,“ dodal Blažek. I letos se budou žádosti zadávat do elektronického systému, odpadá tedy nepříjemné čekání ve frontě na zaregistrování dokumentů.