V této bohulibé aktivitě bude společnosti nově pomáhat v Karlovarském kraji rovněž Azylový dům v Sokolově, který provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi. Přímo v Sokolově tak bude možné jízdní kola pro Afriku darovat ve dnech 28. a 29. srpna, 1. až 3. září a dále potom 6. a 7. září. A to vždy v době od 11 do 14 hodin.

Darovaná kola, vhodná pro africký terén, směřují do Gambie, do země, které se společnost Kola pro Afriku věnuje již čtvrtý rok. Do projektu je v západoafrické zemi zapojeno přes 60 základních škol. Darovaná kola se průběžně opravují a chystají na cestu do Gambie ve Věznici Heřmanice a v centrálním skladu společnosti KPA v Ostravě – Koblově, kde společnost nabízí pracovní příležitost lidem těžce uplatnitelným na trhu práce. Pracovní místa vytváří společnost i v Gambii. „Školíme místní obyvatele tak, aby každá partnerská škola v projektu měla svého dvorního mechanika. Touto strategií se snažíme zajistit co nejdelší životnost darovaných kol v Gambii,“ řekl ředitel společnosti Roman Posolda. Do země společnost vozí také náhradní díly a nářadí.

Společnost Kola pro Afriku funguje díky zájmu a podpoře českých dárců a dobrovolníků, kteří obsluhují sběrná místa a pořádají benefiční akce. Velký podíl mají i partneři společnosti, kteří cestu darovaných kol gambijským školákům usnadňují díky darům a poskytnutým službám. Za zmínku stojí zejména partnerské charitativní obchody Moment.

Společnost letos oslavila 5. výročí. Za dobu svého působení sesbírala v Česku více než 20 000 starých a nepotřebných kol a dětem do Gambie jich poslala přes 6000. Své nejbližší sběrné místo si mohou dárci dohledat na interaktivní mapce na webu společnosti www.kolaproafriku.cz. Zde je také uvedeno, jak jinak lze činnost společnosti podpořit.

Sběrných míst je nyní 55 a další stále přibývají. Společnost vítá i nová sběrná místa, která se mohou registrovat přímo na webu www.kolaproafriku.cz.

Podobných společností, které posílají kola do afrických zemí, je ve světě několik. Česká společnost Kola pro Afriku našla prvotní impuls v Anglii, následná inspirace pak přišla z Kanady. „Pomáhat lidem v nouzi není povinnost, ale je to volbou člověka. Věříme, že je zároveň přirozeností, je součástí jeho dobrého já. S tímto se v našem projektu Kola pro Afriku setkáváme od prvních kroků,“ dodal Posolda.

 Milan Hloušek