A to po období jarních prázdnin, tedy od 1. do 5. března. Stačí jenom málo. Navštívit webové stránky domu dětí http://www.ddmsokolov.cz/ a zapojit se.

A co na děti čeká? Je to například pětistránkový kvíz, návod k výrobě kompasu a také domácí olympiáda. Dále je to výtvarná on-line soutěž s názvem Co se mi honí hlavou. Ta je určena žákům základních škol (1. - 9. ročník). Odevzdání prací bude probíhat on-line od 1. do 5.března do 16 hodin prostřednictvím e-mailu a vyhodnocení prací bude zveřejněno 8. března.