„Jde o hojně navštěvovanou lokalitu, ale trochu odlehlou. Potřebujeme zkrátit dobu, než se dozvíme, že je někdo v nouzi. Dalším přínosem je možnost rychlého poskytnutí první pomoci. Je to volný přírodní areál a ne každý má s sebou mobil, nebo se mu může při pádu poškodit,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s odkazem na skutečnost, že v místě je pumptrack pro bikery, vodní plocha a tamní stezky využívají jak běžci, tak cyklisté z celého regionu. Město u Bílé vody navíc plánuje nový skatepark.

Jeden záchranný bod bude stát u vstupu přímo na hrázi, druhý pak v oblasti pláže. Každý SOS Point je vybaven lékárnou, automatizovaným externím defibrilátorem (AED), záchranným plovákem a plovoucím házecím lanem. Zařízení je robustní, aby odolalo vandalům. Obsahuje kameru a reproduktor pro hlasovou komunikace se službou městské policie. Ta může na dálku otevřít příslušný box s vybavením. SOS POINTY jsou zajištěny proti výpadku elektrické energie, výrobce slibuje provozuschopnosti v jakékoliv době, počasí a situaci.

"Zároveň budou zařazeny do mapy záchranných bodů v mapových podkladech záchranných složek Karlovarského kraje včetně jejich GPS polohy. Celková cena obou záchranných bodů je 600 tisíc korun," řekl mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

Město už má k dispozici studii, která komplexně řeší celý prostor pod Bílou vodou. Autoři do návrhu začlenili další místa k stání pro automobily, novou zeleň, mobiliář a vstupní portál. Skatepark v těsné blízkosti současného pumptracku doplní celý areál koncepčně.

Radnice podle něho zahájí revitalizaci uvedené lokality v letošním roce, a to zhotovením projektové dokumentace nutné pro stavební povolení. V rozpočtu na ni vyčlenila zhruba 800 tisíc korun.

Akci chce Chodov financovat z takzvané ekomiliardy, která je určena na zahlazení důlních následků. Práce by mohly proběhnout v letech 2023 nebo 2024. První velmi předběžné odhady celkových nákladů počítají s částkou šest až sedm milionů korun.

„Pokud nás meziresortní komise do výběru nezařadí, doporučím záměr do našeho rozpočtu. Jedná se totiž o mimořádně zdařilý projekt,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.

Bílá voda a její přilehlé okolí patří pro své rekreační a sportovní možnosti k nejvíce využívanému místu v blízkosti Chodova. Kromě přírodního koupaliště s jedinečnou kvalitou vody nabízí napojení na cyklostezky, běžecké trasy, praktické zázemí pro návštěvníky či venkovní posilovací stroje. Město lokalitu upravuje postupně už několik let, přičemž každý rok do její údržby a rozvoje investuje statisíce korun.

Vodní plocha vznikla v rámci rekultivací území postižených těžbou hnědého uhlí. Záměrem bylo využít území jako koupaliště a rekreační zónu pro obyvatele města.

Název Bílá voda získala nádrž podle odstínu vody. Při napouštění byla zakalena do bíla vlivem kaolinových zbytků v půdě. „Bílá voda vrací tomuto koutu původní kouzlo Smolnických rybníků,“ říká jeden z místních pamětníků.