Můžete připomenout výročí letiště blíže?

První pravidelná linka je pro každé letiště důležitým okamžikem, proto je dobré si tuto událost připomenout. Ta naše první linka se uskutečnila dne 15. května 1931 a jen do konce roku jich vzlétlo z karlovarského letiště celkem 764. Zřízení pravidelné letecké linky bylo dovršením snažení, které začalo v roce 1925, kdy bylo městskou radou rozhodnuto o tom, že bude letiště zbudováno a bylo započato s výkupem pozemků. Letiště samotné bylo budováno od roku 1927 a první letadlo na něm přistálo v roce 1929, v dalších letech na něm byl jen slabý a občasný provoz. Letiště bylo postupně dobudováno až v roce 1932, kdy byla otevřena odbavovací budova a byl postaven hangár, který je na letišti dodnes.

Jak si letiště tuto událost připomíná?

Již v den výročí byla na letišti ve spolupráci s Leteckou amatérskou asociací uspořádána navigační letecká soutěž amatérských pilotů. A tuto neděli 5. září uspořádáme akci pro širokou veřejnost – Den karlovarského letiště. V rámci programu, který bude od 11 do 16 hodin se představí svými ukázkami policie, a to včetně ukázky policejního vrtulníku, hasiči, záchranáři, celníci, bude vystavena letištní technika.

Z Muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi přiletí historická letadla, která vytvoří atmosféru letiště před devadesáti lety. Tu osvěží i swingový koncert v hangáru, vystoupí skupiny Jazz Cakes a Swing Melody. Děti si budou moci zasoutěžit v jednoduchých disciplínách o možnost výhry vyhlídkového letu. V odletové hale bude připravena malá výstava připomínající historii letiště. A pro návštěvníky chystáme i překvapení.

Jaké bude vstupné?

Vstup i parkovné bude zdarma, zdarma budou v půl hodinových intervalech jezdit i autobusy od tržnice. Bohužel se stále potýkáme s epidemiologickými opatřeními. Do prostoru letiště tak můžeme pustit pouze ty návštěvníky, kteří se prokážou dokladem o bezinfekčnosti, tedy potvrzením o prodělání nemoci v posledních 180 dnech, potvrzením o dokončeném očkování, antigenním testem ne starším 72 hodin, nebo PCR testem ne starším jednoho týdne. Ve vnitřních prostorách, například na výstavě, je potřeba mít zakryté dýchací cesty. Samozřejmě hovořím o opatřeních platných ke dni rozhovoru, v době akce mohou být již upravená, takže poprosím návštěvníky, aby se ujistili, jaká opatření jsou aktuálně platná.