Rozsáhlá rekonstrukce v sokolovské základní umělecké škole přinesla v novém školním roce komplikace žákům i učitelům.

Výuka v ZUŠ totiž probíhá jen v části školy. Zbytek žáků chodí na výuku do městského domu kultury. Vzhledem k možnostem MDK bylo nutné tomuto přizpůsobit rozvrhy individuální a kolektivní výuky a ostatní činnost školy.

Odloučené pracoviště má škola také v Březové. Práce v budově ZUŠ měly skončit v prosinci loňského roku. Další termín byl konec ledna roku 2019. Ani to nevyšlo. K 31. lednu tak firma dlužila za penále kvůli nedodržení termínu 575 tisíc korun. Jako o dalším termínu se mluví o konci března tohoto roku.

„Penále nám sice zaplatí některé vícepráce, které se během rekonstrukce vyskytly. Raději bychom ale měli hotovou ZUŠ v původním termínu. A to zejména kvůli odloučenému pracovišti a přesunům, které jsou nepříjemné jak pro žáky, tak pedagogy,“ říká starosta Sokolova Jan Picka.

Vedení ZUŠ proto žádá převážně rodiče žáků o trpělivost, pochopení a vstřícnost.

„Kompletní seznam učitelů a učeben je uveden na webových stránkách školy,“ připomněl ředitel školy Roman Švancar.

V ZUŠ se mění stropní konstrukce nad druhým patrem a poté proběhne vestavba tříd do neobývaného půdního prostoru, kde nebudou chybět ani nová sociální zařízení. Bude provedena úprava stávající dispozice, přirozené denní světlo bude zajištěno osazením nových střešních oken. Hodnota zakázky je 8,5 milionu korun včetně DPH.

Vizualizace budoucí podoby sídliště v Tovární ulici.
Úpravy zpříjemní lidem bydlení na sídlištích