Stalo se již tradicí, že žáci sokolovské 6. ZŠ, pořádají Stonožkový týden. Při hodinách výtvarné výchovy vyrobili přáníčka. Rodiče dětí výtvory poté dle svého uvážení ocenili určitou finanční částkou. Vybrané peníze děti předaly dětskému oddělení sokolovské n emocnice. Letos se podařilo vybrat celkem 9700 korun.