Trval po dobu dvou let a pomáhal posilovat právní vědomí především u žáků prvního stupně základních škol. Na školáky čekali i hasiči, BESIP nebo fotbalový klub Baník Sokolov. Děti se dověděly, s jakými riziky se mohou setkat doma i na ulici a jak jim předcházet, prohlédly si auto městské policie nebo si vyzkoušely svou dovednost s míčem. Na závěr programu se dočkaly divadelního představení. Na akci se podílel městský dům kultury, základní umělecká škola nebo dům dětí a mládeže.