V letošním roce je to právě 90 let od prvního přistání letadla tady v Olšových Vratech, na ještě nedostavěném letišti. Tím prvním, kdo tady přistál, byl pan Andrew Paton Holt, britsko-kanadský bankéř a podnikatel, na svém letounu Fokker F.VIIb/3m. A právě výročí této události nás vedlo k tomu, že chceme ukázat široké veřejnosti, jak se letiště a letectví za těch devadesát let vyvinulo, že je funkční součástí našeho regionu a že splňuje všechny standardy moderního mezinárodního letiště.

Na co všechno se mohou návštěvníci dne otevřených dveří těšit?

Celou akci pořádá letiště společně se Spolkem přátel karlovarského letiště, pod záštitou Karlovarského kraje a za podpory města Karlovy Vary a dále ve spolupráci s policií, hasičským záchranným sborem, celní správou a našimi nejbližšími leteckými partnery, jako je F Air, Letecký klub Karlovy Vary a Letecká amatérská asociace. Vedle zpřístupnění zázemí letiště, ukázek z činnosti policie, hasičů a celníků ukážeme i naši techniku, kterou používáme při údržbě letiště a odbavení letadel. Na dni otevřených dveří budou samozřejmě k vidění i ukázky letecké techniky, pro děti bude připraven doprovodný program i zábavné soutěže o ceny. Během dne otevřených dveří také vylosujeme několik dětí, které se mohou těšit na vyhlídkový let po okolí Karlových Varů.

Odkdy se bude tato akce konat a jak se návštěvníci na letiště dostanou?

Areál letiště bude zpřístupněn návštěvníkům 21. 9. 2019 od 11:00 do 17:00. V areálu letiště je zajištěno bezplatné parkování pro ty, kteří přijedou vlastními vozy, od Tržnice bude jezdit v pravidelných intervalech na letiště zdarma autobus dopravních podniků.

Neobáváte se, že bude den otevřených dveří narušen protesty odpůrců letiště?

Den otevřených dveří je dnem, kdy letiště otevírá dveře pro všechny, tedy i pro odpůrce letiště. Rádi je uvítáme i proto, aby viděli, jak letiště funguje, že to je živý organizmus žijící v symbióze s okolím, není to jen betonová plocha s hlučícími letadly. Jistě jim i rádi ukážeme, že letiště dbá na jejich zájmy, přijímá nadstandardní protihluková opatření a snaží se být vůči okolí co nejšetrnější. Za devadesát let existence letiště to jistě není první nedorozumění mezi letištěm a okolními obyvateli, ale věřím, že i toto nedorozumění, stejně jako všechna předešlá, skončí dohodou a vzájemným respektem mezi letištěm a okolím. Pokud budou chtít odpůrci letiště tuto příležitost využít k protestům, bude mně to líto. Především za ty děti, které si přijedou užívat den na letišti a budou ho mít narušen protesty, kterým ani nemůžou rozumět.

Hovořil jste o nadstandardních opatřeních, která letiště přijímá. Jaká to jsou?

Letiště uzavřelo s dvěma klíčovými partnery, společností F Air a Leteckým klubem Karlovy Vary, kteří mají na letišti základnu a provozují mj. i výcvik pilotů, smluvní ujednání o zajištění provozu, která obsahují celou řadu omezení s cílem snížit vliv provozu na nejbližší okolí letiště. Jedná se například o zákaz místní letové činnosti v neděli a o svátcích a o letové koridory, které nevedou přes zastavěné území. Rovněž co se týká použité techniky, tak největší provozovatel výcviku, spol. F Air, smí používat pouze letadla s hlukovými certifikáty s hladinou hluku do 72 dB a každé letadlo je vybaveno zařízením na sledování jeho pohybu a umožňuje to tak kontrolu dodržování stanovených pravidel.

Připomínáme si 90. výročí prvního přistání na letišti, v roce 2021 to bude 90 let od jeho otevření, co ale letiště plánuje do stého výročí založení?

Naším hlavním úkolem je provozovat infrastrukturu ve standardu mezinárodního letiště s vnější Schengenskou hranicí bezpečně a spolehlivě. Dalším, neméně důležitým úkolem je snaha dosáhnout vyrovnaného provozního hospodaření a nezatěžovat dlouhodobě rozpočet kraje ve formě příspěvků na zajištění provozu. K tomu vede cesta přes rozvoj pravidelných a nepravidelných linek, k obsluze především příletové turistiky, a to nejen z tradičních teritorií, jako je Rusko a bývalé státy Ruské federace, ale nově i z jiných evropských destinací. Pevně věřím, že nám k tomu pomůže i úspěšná realizace projektu rozšíření dráhy a úspěšná kandidatura lázeňského trojúhelníku na zápis do světového dědictví UNESCO. Nově se také chceme více věnovat segmentu všeobecného letectví a v návaznosti na provoz letecké školy bychom rádi přilákali provozovatele malých letadel, včetně soukromých, k návštěvě letiště a regionu a přispěli tak i touto cestou k synergiím mezi letištěm, městem a regionem Karlovarského kraje. (rn)