Děti shlédly prezentaci kreslených obrázků Bacílka, Bolabřicha, Kazizoubka a Chřipálka spojené s výkladem Nemocné pohádky. Vysvětlily si klíčová slova z pohádky: zdraví, nemoc, zubní kaz, chřipka, bacil, prevence. Dále děti třídily obrázky zdravých a nezdravých potravin, vyrobily si barevná voňavá mýdla a rozloučily se s kocourem Tomem i paní lektorkou Martinou. Děti „bojovaly“ s bacílky i venku na školní zahradě, kde házely sněhové koule na své namalované bacily a musely je tak zničit.

"Celé projektové dopoledne si děti užily, ale hlavně si připomenuly, jak důležité je dodržovat osobní hygienu a si své zdraví," zhodnotily za třídu Dráčat a Medvíďat učitelky Soňa a Jitka