Od října do prosince plnily aktivity, během kterých se z dětí stali lovci bakterií, učily se správnému mytí rukou a hygieně obecně, což si zaznamenávaly v loveckém lístku bakterií. Děti se učily píseň lovců bakterií, kreslily a tvořily bakterie podle svých představ. Z jednotlivých činností se pořizovala fotografická dokumentace a následně odesílala k vyhodnocení. "Máme velikou radost, že se na nás usmálo štěstí, byli jsme vylosováni a vyhráli pro školu čisticí produkty. A pro děti nechyběla sladká odměna," říká za školku Stanislava Pilmanová.