Každý z nás dostal do vínku určitý soubor vloh a schopností, které nám pomáhají zvládat nároky běžného života. Žijí mezi námi ale také lidé, jejichž nadání je výjimečné. Učitelka Hana Krejnická ze Základní školy Dukelských hrdinů v Karlových Varech se s takovým človíčkem setkává každý den. Její první třídu navštěvuje Nora Prokešová, která patří právě do skupiny nadaných dětí. Jaké to je, mít ve třídě nadané dítě? O radostech, ale také starostech, které tento nelehký úkol přináší, jsem si s ní moc příjemně popovídala.

Jak se Nora dostala právě do vaší třídy?Rodiče spolupracují s Pedagogicko– psychologickou poradnou v Karlových Varech, která jim s výběrem školy pomáhala. V Sokolově sice existuje škola, která se přímo specializuje na výuku nadaných dětí, ale rodiče si přáli, aby Nora navštěvovala školuv Karlových Varech. Po dohodě s pedagogicko– psychologickou poradnou, zastoupenou Radkem Karchňákem, s Českou školní inspekcí, zastoupenou Alenou Rájovou, se rodiče rozhodli pro Základní školu Dukelských hrdinů v Karlových Varech.

Pro školu, a samozřejmě zejména pro vás, to musela být veliká výzva.Ano, práci s Norou beru jako ohromnou výzvu. Ale přece jen jsem měla ze začátku obavy, zda se všechno povede.Nesmím zapomínat na to, že nemám ve třídě jenom Noru, ale také další děti, kterým musím věnovat stejnou pozornost.

Jak tedy probíhá vyučovací hodina?Zatímco s ostatními dětmi probírám klasické učivo první třídy, Nora má toto učivo rozšířené ještě o druhou třídu.Ve spolupráci s rodinou jsme sestavili individuální studijní plán, který je pro ni uzpůsoben. Má ohromný náskok v jazyce, jazykové komunikacia také matematice. Dostává úkoly navíc, které s ní po hodině kontroluji. Ve třídě je to moje pravá ruka, která mi pomáhá. Když čtu například pohádku, tak mě Nora ve čtení střídá.

Nežárlí na ni ostatní děti?Ne, děti ji berou naprosto perfektně. Jejich rodiče byli předem seznámeni s tím, že Nora bude společně s jejich dětmi navštěvovat první třídu. Chtěli jsme tak předejít případným nedorozuměním, která by mohla nastat.

Přináší nástup nadaného dítěte do školy také nějaká úskalí?V úplných začátcích jsme řešili, zda nemá Nora první ročník vynechat a pokračovat rovnou ve druhém. Ale mohly by zde vzniknout problémy v navázání sociálních kontaktů s ostatními dětmi. Proto nám bylo doporučeno, aby nastoupila do první třídy se svými vrstevníky, a bylo jí rozšířeno učivo.
V současné době řešíme obdobný problém takzvaného zrychleného postupu. To znamená, že by mohla pokračovat s dětmi ve vyšším ročníku. Ale opět by zde mohly vzniknout problémy s adaptací ve třídě. Proto máme dvě možnosti, buď Nora bude pokračovat se svými vrstevníky, s rozšířeným učivem o další třídu, anebo místo druhého ročníku postoupí rovnou do třetího. Tuto otázku ale zatím necháváme otevřenou.

Nadané dítě bude ve třídě vždy něčím zvláštním. I jeho zapojení do různých her je přece jenom jiné. To, co se jeho vrstevníci teprve učí a hrou si procvičují, ono již dávno ovládá. Proto by mohlo najít rovnocenné partnery spíš ve vyšším ročníku.

Všimla jsem si, že jednou z pomůcek, které Nora při vyučování využívá, je také notebook.Ano. Nadaní žáci dostávají od kraje určitou finanční podporu. Díky tomu jsme zakoupili také notebook se specializovanými programy, které jsou zaměřeny na český jazyk, matematiku, přírodopis…
Nora si proto může rozšířené učivo procvičit také pomocí počítače.

Bez spolupráce s rodinou by to ale jistě nešlo?Spolupráci s rodinou si nemohu vynachválit. Je naprosto fantastická. A to je podle mě také jedním z klíčů k úspěchu. Rodiče jsou o všem informováni, máme společné informační schůzky, na kterýchvše probereme. Jsme prakticky v neustálém kontaktu.
Vše konzultujeme také s výchovnou poradkyní u nás na škole Miloslavou Procházkovou. A samozřejmě také s pedagogicko–psychologickou poradnou. Nad tím vším bdía dohlíží na to naše paní ředitelka Eva Doušová.
Jak mi paní učitelka Hanka Krejnická ještě prozradila, největší odměna za její práci přichází ve chvíli, kdy se dítě do školy těší, má z práce a svých pokroků radost.
A ještě taková malá perlička závěrem. Nora byla v době našeho rozhovoru nemocná, alei přes vysoké teploty nemůže doma již vydržet a nejraději by běžela do školy. Ve škole se jí moc líbí a lví podíl na tom jistě má paní učitelka, která se nejen o ni, ale také o další děti ve třídě opravdu vzorně stará.
Základní školu Dukelských hrdinů najdete v Karlových Varech v Moskevské ulici 25.

Telefonní kontakt: 353 226 984. Navštívit můžete také internetové stránky: www.zsdukla.cz. Rodiče budoucích prvňáčků se mohou přijít podívat na zápis, který se v této škole koná od 29. do 30. ledna od 14 do 17 hodin.

Dagmar Svobodová, dags@centrum.cz