O tom jsou přesvědčeny Sonia Sudimacová a Andrea Ungrová, iniciátorky projektu o berušce Milušce, který děti z mateřských škol formou interaktivního sociálního divadla hravou formou učí, jak se k sobě mají vzájemně chovat i jak si vážit přírody. S příběhy berušky Milušky přijely do Sokolova poprvé vloni v rámci 1. ročníku akce Dětský úsvit.

„O příběhy byl velký zájem, tak nás kontaktovala městská knihovna, jestli bychom je neodlektorovaly i letos pro zhruba deset mateřských škol,” uvedla Sonia Sudimacová. „Je to klasické interaktivní sociální divadlo, kde dětem přibližujeme téma náhradní rodinné péče. Je tam zmíněný i handicap v podobě včelky bez nožičky. Důležité je vždycky, jak to děti přijmou. Jestli by měly problém přijmout někoho s handicapem, nebo ne. Týká se to tedy i etiketizace a šikany,” vysvětlila.

Že je jejich počínání smysluplné a u dětí se setkává s nadšením a zájmem, dokázali i předškoláci ze sokolovské mateřinky v Alšově ulici. Do divadla se aktivně zapojovali, živě komunikovali, vyprávěli vlastní příběhy a zážitky. „Ať má beruška hodně kamarádů, ať se jí líbí ve školce, ať je krásná jako duha,” přály děti Milušce. Kdo nevěděl, co popřát, alespoň ji pochoval, pohladil nebo třeba dal pusu. Během programu děti plnily i různé úkoly a na závěr pak byly pasovány na rytíře dobra.

Příběhy berušky Milušky si zažili i předškoláci ze sokolovské mateřinky v Alšově ulici. I oni byli i s paní učitelkou pasováni na rytíře dobra.

„Při hře si uvědomují, jak je důležité být si vzájemně oporou, pomocníkem, kamarádem,” přiblížila smysl akce Sudimacová, která i díky zkušenostem z akce, kterou prezentují i v jiných městech, je stále přesvědčena o tom, že k empatii a prosocializaci je třeba děti vést od nejranějšího věku. „Samozřejmě se v dětech zrcadlí rodinné prostředí, zázemí, kde vyrůstají. Některé dítě vezme beruščí miminko a dá mu pusu, ale zažily jsme i případy, kdy nebylo schopno berušku vzít do ruky a pohladit. Přesně bylo vidět, že citové pouto je u takových dětí naprosto neukotvené, nebo je nejisté,” popsala své zkušenosti.

Díky publikaci, kterou od aktérek obdržely paní učitelky, mohou pak v podobném duchu pracovat s dětmi i ve školce. S příběhy berušky Milušky se děti seznamují v rámci osvětové akce Dětský úsvit, která je věnována připomínce Světového dne prevence syndromu CAN, tj. syndromu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Její 2. ročník bude zahájen v pondělí 6. listopadu ve 14 hodin v kině Alfa v Sokolově. Tématem letošního ročníku je Příběh jménem vězení. Ve foyer kina bude zahájena výstava, proběhne křest knihy Síla citového pouta, které bylo tématem loňského ročníku. Po přednášce Márii Adamkovičové Život ve stínu vězení je připravena beseda s pěstouny. Blíže svou činnost představí rovněž organizace Prima Vizus, o.p.s. – Prima rodina, doprovázející organizace pěstounských rodin.