Ukliďme Česko. „Jde nám společně o to, vyčistit náš region a přispět tak k jeho atraktivitě. V předchozím ročníku se nám povedlo na území Karlovarského kraje posbírat zhruba 16 tun odpadu za pomoci bezmála 750 dobrovolníků,“ uvedla Anna Marie Schröcková z Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje.

Každý účastník je vítaný a každý tak může přispět k tomu, že řeka Ohře bude o něco čistší. „Čím více nás bude, tím více toho vyčistíme,“ je přesvědčená Schröcková. Čištění řeky Ohře se letos uskuteční 7. dubna.

Akce Čistění řeky Ohře je uskutečňována pod záštitou KS MAS Karlovarského kraje, kdy jde hlavně o ochranu přírody našeho regionu a ukázání vztahu k prostředí, ve kterém žijeme. Společně se na akci podílejí všechny Místní akční skupiny Karlovarského kraje, tedy MAS Sokolovsko, MAS 21, MAS Kraj živých vod, MAS Krušné hory a MAS Vladař, Karlovarský kraj, Povodí Ohře, obce podél řeky, půjčovny lodí a řada dalších organizací. Nultý ročník se konal v roce 2016.