„Služba, kterou provozuje společnost Pomoc v nouzi, funguje výborně. Klienti vítají nové zázemí. Mohou se zde osprchovat, vyprat, přespat na posteli a to vše pod jednou střechou," řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Podle ní se snaží klienti přes den omezit i požití alkoholu či jiných návykových látek, protože v zařízení platí určitá pravidla. Poskytovatel služby má také přehled o zdravotním stavu klientů.

„Chráníme především obyvatele. Velmi zřídka nyní přijmou strážníci hlášení, že mají vykázat bezdomovce z míst, kde nemá co dělat a obtěžuje ostatní. V minulosti tomu tak nebylo," konstatoval starosta Sokolova Jan Picka.

Stan měl kapacitu 16 lůžek. Když bylo nejhůř, přespali lidé na židlích v sousedním Nízkoprahovém denním centru, zvaném mezi bezdomovci domeček. Nové středisko má mít kapacitu 28 lůžek. V omezeném počtu bude fungovat noclehárna i v létě. 

V tomto Sokolov zaostával za největšími městy v kraji. Stan nebyla sociální služba, kterou tito lidé potřebují. Proto město přistoupilo ke koupi objektu a vypsalo výběrové řízení na provozovatele této sociální služby.