Jedna skupina prožila dva nádherné týdny s mládeží v německém vzdělávacím centru Heiligenhof v Bad Kissingenu. Doprovodili je tam studenti Zuzana Chalupová ze Šabiny a Vilém Suk z Rakovníka, aby se s německými přáteli sami podíleli na přípravě programu nebo doprovázeli děti při různých poznávacích a sportovních aktivitách v přírodě.

Další tři skupiny se tužily na skautských táborech pořádaných na různých místech země křesťanským Klubem mládeže Pathfinder. Starší a mladší dětí se vystřídaly po týdnu na táboře "lesních strážců" na Hájné Hoře u šumavského Vimperku a další prožily dva týdny dobrodružství na severu v Jizerských horách u Raspenavy. Dvě slečny přihlásilo Pohlazení na týdenní setkání mládeže Real ve východních Čechách u Ždírce nad Doubravou.

"Prázdniny ještě před tábory zahájily společně všechny děti v péči Pohlazení na několikadenním pobytu v kampusu bohosloveckého semináře církve adventistů na břehu řeky Sázavy u stejnojmenného městečka a léto symbolicky uzavřou každoročním sjezdem části řeky Ohře na loďkách poslední srpnovou neděli," říká za Pohlazení Hana Kábrtová.

Společné vzpomínání s vděčností na prožité léto s promítáním fotek, nově naučenými i starými známými písničkami, opékáním u ohně a požehnáním do nového školního roku čeká pak děti i jejich rodiče první zářiovou sobotu v modlitebně a na zahradě sboru adventistů na sokolovském Šenvertu v Kraslické ulici.

"Díky všem, kteří se aktivně a obětavě podíleli na letošním velmi hodnotném programu a nezapomenutelných prázdninových zážitcích dětí. Poděkování patří také všem sponzorům spolku, zejména církvi adventistů, která Pohlazení podporuje i z tzv. restitučních peněz, ale také Nadaci ČEZ, organizaci křesťanských podnikatelů ASI-CS a dalším jednotlivým dárcům," dodala Hana Kábrtová