Prostranství určené pro tyto akce je však stále více omezováno potřebami obce, a tedy nedostačující. Obec tak za metodické a finanční pomoci Nadace Via chystá spuštění komunitního projektu „Místo, kde žijeme…“, který takové místo pomůže vytvořit.

„Potřeba nového prostoru, napojeného na centrum obce, s možností dalšího vývoje, je podmínkou rozvoje společenského života,“ říká vedoucí projektu Martina Vavřínová. Na obecní návsi probíhá řada populárních a společenských akcí, například Pálení čarodějnic, Kácení máje, Snadné prachy, Dětský den a další. V plánu je tak do komunitního projektu zapojit místní obyvatele. „Občané by měli při přípravě projektu vyjádřit své návrhy a představy a později pomáhat při vlastní výstavbě tohoto nového místa setkávání. Aktivní účast místních občanů je stěžejním předpokladem úspěšnosti celé akce,“ je přesvědčená Vavřínová.

V posledních letech došlo v obci k názorovému rozdělení obyvatel. Proběhly zde během krátké doby dvoje komunální volby. „Prostřednictvím projektu Místo, kde žijeme… mají občané příležitost ovlivnit své okolí a stát se součástí realizace. Spolupráce místních lidí na společném projektu by tak mohla mířit k uskutečnění společného cíle a může být zároveň i cestou k sobě,“ doufá.

Josefovští se pustí do výstavby nového společného prostranství v roce 2018. Definitivní podobu místa určí na společných schůzkách, kde nebudou chybět ani konzultantky z Nadace Via a zkušený architekt. Ta první je naplánovaná na leden.

„Nadace VIA je ryze česká organizace. Prostředky získává od individuálních dárců nezávisle na státních a evropských dotacích. Podporuje komunitní život, oživení veřejných prostor a zlepšení sousedských vztahů. V projektu Místo, kde žijeme… se obec Josefov zařadila mezi 8 podpořených obcí,“ vysvětlila Martina Vavřínová.

Nadace Via podpořila projekt nejen částkou 300 000,- Kč, ale také metodickou pomocí zkušených mentorek a několika vzdělávacími semináři. (žip, vav)