Prostranství určené pro tyto akce je však stále více omezováno potřebami obce, a tedy nedostačující. Obec tak za metodické a finanční pomoci Nadace Via chystá spuštění komunitního projektu „Místo, kde žijeme…“, který takové místo pomůže vytvořit.

„Potřeba nového prostoru, napojeného na centrum obce, s možností dalšího vývoje, je podmínkou rozvoje společenského života,“ říká vedoucí projektu Martina Vavřínová. Na obecní návsi probíhá řada populárních a společenských akcí, například Pálení čarodějnic, Kácení máje, Snadné prachy, Dětský den a další. V plánu je tak do komunitního projektu zapojit místní obyvatele. „Občané by měli při přípravě projektu vyjádřit své návrhy a představy a později pomáhat při vlastní výstavbě tohoto nového místa setkávání. Aktivní účast místních občanů je stěžejním předpokladem úspěšnosti celé akce,“ je přesvědčená Vavřínová.

Ilustrační foto
Těžaři si polepší. Mohou se těšit na více peněz

V posledních letech došlo v obci k názorovému rozdělení obyvatel. Proběhly zde během krátké doby dvoje komunální volby. „Prostřednictvím projektu Místo, kde žijeme… mají občané příležitost ovlivnit své okolí a stát se součástí realizace. Spolupráce místních lidí na společném projektu by tak mohla mířit k uskutečnění společného cíle a může být zároveň i cestou k sobě,“ doufá.

Josefovští se pustí do výstavby nového společného prostranství v roce 2018. Definitivní podobu místa určí na společných schůzkách, kde nebudou chybět ani konzultantky z Nadace Via a zkušený architekt. Ta první je naplánovaná na leden.

„Nadace VIA je ryze česká organizace. Prostředky získává od individuálních dárců nezávisle na státních a evropských dotacích. Podporuje komunitní život, oživení veřejných prostor a zlepšení sousedských vztahů. V projektu Místo, kde žijeme… se obec Josefov zařadila mezi 8 podpořených obcí,“ vysvětlila Martina Vavřínová.

Nadace Via podpořila projekt nejen částkou 300 000,- Kč, ale také metodickou pomocí zkušených mentorek a několika vzdělávacími semináři. (žip, vav)

Skupina Alison.
Alison potěší vánočním koncertem a natočí první CD