„Cílem projektu je vyměnit asfaltový povrch na chodnících v Husových sadech za betonovou barvenou dlažbu," potvrdila radní Sokolova Iva Kalátová.

Týkat se nebude povrchu cyklostezky, který by měl i nadále zůstat asfaltový. Samotná realizace navazuje na výměnu parovodu Elektrárny Tisová, která na základě požadavku města musela obnovit povrchy stavbou dotčené cestní sítě a vyměnit asfalt za dlažbu dle výběru města. „Nové stezky se doplní novým mobiliářem a veřejným osvětlením. Akce vyjde na necelých devět milionů korun, z čehož pět milionů korun mají technické služby na samotnou dlažbu v Zámeckém parku," říká Kalátová.

V Husových sadech by měla pomoci městu dotace. Zámecký park bude město platit ze svého. Je zde celkem na tři tisíce metrů čtverečních stezek. Sokolov také půjde razantněji do kontroly stromů v městských parcích, a to především kvůli bezpečnosti. Nechají zhodnotit nejen zdravotní stav každého z nich, ale udělají se též preventivní prořezávky, které mají při silných vichrech či mokrém sněhu zabránit úrazu procházejících lidí. Zajímavostí je, že budou probíhat i mimo dobu vegetačního klidu. Celkové náklady jsou 1,2 milionu.

Hasiči v sokolovské chemičce přecházejí pod podnikovou správu.
Hasiči v sokolovské chemičce přecházejí pod podnikovou správu

„Vždy po několika letech se parkům věnujeme důkladněji. Připraveno má město milion dvě stě tisíc korun, přičemž podíl města je 700 tisíc korun. Zbylého půl milionu čerpáme z krajských dotací. A půjdeme do toho razantněji. To znamená, že se opravdu zevrubně budeme věnovat každému jednotlivému stromu. Nejenom tomu, dojde také k prořezávkám a k odhadu možných následků při větších větrech. Zkrátka snažíme se především preventivně v těch parcích působit tak, aby nedošlo k nějakému zranění v případě nějakých větších větrů a podobně,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Zároveň objasnil i důvod, proč se pracovníci pustí do prořezávek nehledě na datum v kalendáři. „Samozřejmě dodržujeme pravidla vegetačního klidu, nicméně tady je ta situace jiná. Abychom mohli odhadnout právě ty věci, které chceme, tak stromy musí být rozkvetlé, musí být ozeleněné. To znamená, že si odborná firma udělá obrázek, jak opravdu vypadají ty stromy v případě, že jsou zatížené při větru. Co si budeme povídat, jinak působí vítr na stromy, které jsou bez listí, a jinak je ten strom zatěžovaný, pokud je v květu anebo je plný listí,“ dodal Picka.