Podat návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči teplárenské společnosti Marservis se rozhodlo město Chodov. Radní o tom rozhodli na svém jednání na začátku června. Následně město přistoupilo k podání podnětu pro insolvenci na Marservis ještě společně s další regionální společností. Nakonec ale právní zástupce Chodova celou věc stáhl. „Jednou z podmínek pro podnět na insolvenci je, aby návrh podaly minimálně dva subjekty. Jelikož ale Marservis té druhé společnosti stačil zaplatit, nemůžeme sami nyní podnět na insolvenci podat," vysvětlil situaci starosta Chodova Josef Hora.

Marservis je aktuálně držitelem licence na rozvod tepla a teplé vody ve městě. S firmou je ale vedení Chodova již několik let zaklesnuto do soudní pře. Radnice se totiž roky snažila vypovědět firmě stávající nájemní smlouvu a předat službu jinému provozovateli. To Marservis nechtěl a důvody k ukončení poměru označil za neopodstatněné.

Rozvodné tepelné zařízení v Chodově město pronajalo Marservisu od počátku roku 1994 za obvyklé nájemné na dobu 25 let. Výše nájmu účtovaná městem však byla po dvou letech snížena na částku sto korun za rok. A to byl také důvod, proč v roce 2001 začalo vedení města se společností vyjednávat o změně nájemného. „Roční nájemné, které nám Marservis platil, bylo ve výši sta korun ročně. To si jistě všichni uvědomí, že je nemravná smlouva. Před více než deseti lety jsme s nimi vstoupili do jednání. Prvotně jsme totiž nechtěli smlouvu rušit. Nejdříve jsme se chtěli domluvit na výhodnějších podmínkách pro město. To znamená alespoň nájemné ve výši účetních odpisů. Tato snaha však zhavarovala a nato následovala z naší strany výpověď," popsala začátek soudní pře tajemnice chodovského městského úřadu Marcela Kubicová.

Město se roky usilovně snaží, aby teplárenské služby v Chodově zajišťoval někdo jiný. „Vyhlásili jsme soutěž, do které se přihlásilo sedm subjektů a jako vítězná byla vyhodnocena nabídka Sokolovské uhelné. Ti garantovali nájemné ve výši 5 milionů korun za rok," sdělil starosta.
Právě z částky 5 milionů radnice vycházela, když počítala výši pohledávky pro insolvenční návrh. „Po Marservisu chceme, aby nám uhradil nezaplacené nájemné, které zpětně činí celkem 13,3 milionu," upřesnil Hora. Ten také potvrdil, že mezi Chodovem a společností Marservis je stále vedeno několik žalob. V tiskovém prohlášení, které již dříve dala radnice Sokolovskému deníku k dispozici, se mimo jiné píše: „V průběhu posledních dvou roků zasypala společnost Marservis město Chodov mnoha žalobami a návrhy na vydání předběžných opatření, včetně určovacích žalob na majetek města, který bývalý nájemce údajně od roku 1994 nabyl do svého vlastnictví. Všechny podané žaloby lze označit za účelově vykonstruované, které však budou muset projít standardním soudním řízením, trvajícím obvykle několik roků," vysvětluje tisková zpráva.

Marservis ve svém vyjádření k insolvenčnímu návrhu uvádí, že tento návrh je účelový, usilující o závažné poškození společnosti. Současně ho advokát Marservisu považuje za nedůvodný a tvrzenou pohledávku navrhovatele označil za spornou. Kromě toho Marservis prosazuje a nadále hodlá všemi právními prostředky prosazovat názor, že nájemní smlouva byla uzavřena platně. Firma také odmítá a popírá jakýkoli finanční požadavek města a tvrdí, že je to naopak Chodov, který celou situaci vyvolal.