Počínaje 1. lednem letošního roku si pacienti v nemocnicích oddechli. Ústavní soud zrušil stokorunový poplatek, který museli za denní hospitalizaci platit.
Jenomže tato povinná platba před tímto datem zůstala v platnosti, a pokud ji pacienti nemocnici dosud neuhradili, mohou je čekat vážné právní a nakonec i existenční problémy.
V Karlovarské krajské nemocnici (KKN) činí pohledávky po splatnosti k 30. červnu letošního roku přes dva miliony korun. Dluhy přes půldruhého milionu eviduje nemocnice déle než jeden rok, přes 362 tisíc korun činí nové pohledávky.

„Nemocnice je samozřejmě vymáhá. Volíme k tomu různá řešení, od výzvy k úhradě až po právní cestu. Pacienta o pohledávce nejprve písemně vyrozumíme, a pokud opakovaně nereaguje, pak následují právní kroky. A to se všemi důsledky," zdůraznil Vladislav Podracký, mluvčí KKN.
V té nejhorší variantě by tak vyléčený pacient mohl čelit i exekuci. Lidé, kteří neuhradili poplatek za hospitalizaci, ale tvoří pouze část seznamu dlužníků. Nemocnice se potýká i s nedobytnými pohledávkami.

„Vymáhat platbu za ošetření cizinců s bydlištěm mimo Českou republiku nebo od nepojištěných nemajetných osob, tedy bezdomovců, je velmi složité. Stejně tak komplikované je to u firem, které zbankrotovaly. Například letos v dubnu jsme tak museli odepsat nedobytné pohledávky v hodnotě přibližně čtyřicet tisíc korun," vysvětlil mluvčí Podracký.
„Sokolovské nemocnici dluží pacienti na regulačních poplatcích k 30. červnu 117 tisíc," sdělil asistent jednatele Joža Lokajíček.