S čistým přebytkem 27,6 milionu korun hospodařilo v minulém roce město Chodov. Podle vedení radnice je to výsledek zavedených úsporných opatření, ke kterým město přistoupilo před dvěma lety. Začít výrazně šetřit muselo po výpadku pravidelné platby od Sokolovské uhelné, která Chodovu každým rokem dávala třicet milionů za ukládání popílku a kalů v katastru města. Ty však změnily kvalifikaci a už nejsou považovány za odpad.

„Díky přijatým restrukturalizačním krokům bylo loňské hospodaření s rozpočtem ve výši 210 milionů korun velmi zdařilé. Za dobrý výsledek mohu považovat i výši zjištěného přebytku,“ zhodnotil hospodaření města starosta Chodova Josef Hora. „Z investičních akcí plánovaných na rok 2007 nebyl realizován pouze jediný projekt, a to plynofikace Staré Chodovské,“ sdělil Hora.

Ve volných zdrojích, v balíku peněz, jež chce radnice použít na dofinancování nejrůznějších dotačních titulů, má město 50 milionů. Pohledávky dosahují 9 milionů. „Z toho 4 miliony činí poplatky za odpady. Dalšího 1,3 milionu jsou pohledávky za neoprávněně čerpané sociální dávky,“ konkretizoval starosta.
„Meziročně jsme snížili zadluženost města o 14 milionů. V přepočtu dluhu na jednoho obyvatele to znamená snížení o 820 korun s aktuální hodnotou dluhu 2 290 korun na občana,“ doplnil.