Spousta lidí totiž neumí nakládat s penězi. Jen na nájemném dluží někteří z nich zhruba 30 milionů korun.

„Během tří let je v plánu nejen oslovit, ale i pracovat se zhruba 400 lidmi, kteří mají v tomto ohledu problémy. Jsou buď v dluhové krizi, nebo mají špatné a nevyhovující bydlení, jsou buď nezaměstnaní, či mají nízkou kvalifikaci. Většina těchto lidí jsou příjemci sociálních dávek,“ říká místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Velmi vysoké částky dluží lidé na nájemném. Zkráceně řečeno, město neplatiče nejprve vyzývá, a pokud nedojde k úhradě, tak předá daný případ právním zástupcům, kteří podají výpověď z bytu.

Agentura pro sociální začleňování udělala průzkum. Pokud nájemník byt neopustí, dochází k soudnímu návrhu na vyklizení bytu. Město je v některých případech ochotné odpustit anebo snížit penále.

„Celkově se dluh na nájemném a službách bez penále a nákladů za vymáhání pohybuje okolo 15 705 461 korun českých, což je z celkového dluhu 30 090 086 Kč téměř polovina. Druhá polovina je složená z penále a nákladů na vymáhání, je tedy otázkou, do jaké míry je daný systém efektivní vzhledem k tomu, že dané pohledávky všeobecně bývá v podobných případech problematické vymáhat,“ říká Filip Jakubec z agentury.

Na jedné straně narůstají za tímto účelem náklady města za vymáhání a na straně druhé se zadlužují lidé, kteří následně upadají do sociálního vyloučení. Anebo to jejich dosavadní ještě více prohlubuje. Podle Jakubce by město v rámci možností mohlo udělit některým jedincům amnestie. Na projekt Sokolov žádá o dotaci.