V letošním roce se koná celostátně 4. ročník Dnů stavitelství a architektury. K této prestižní akci se připojil i Karlovarský kraj.

„Na sobotu 9. října jsme připravili den otevřených dveří,“ uvedla Anna Vlášková, manažerka Regionálního stavebního sdružení Karlovarského kraje.
V Karlových Varech bude otevřena pro veřejnost stavba domu Rýnský dvůr na Divadelním náměstí. „Přístup pro širokou veřejnost je v tento den od 9 do 12 hodin. Pro zájemce jsme připravili prohlídky s výkladem. Na stavbě budou přítomni zástupci zhotovitele stavby, kteří provedou odborný výklad a provedou zájemce objektem, který je nyní dokončen,“ vysvětlila Vlášková.

V Březové u Sokolova bude pro veřejnost otevřena stavba rychlostní komunikace R6 – úsek Sokolov – Tisová. Přístup pro veřejnost je od 13 do 17 hodin. „I zde budou připraveny prohlídky s výkladem. Jedná se o část stavby v blízkosti obce Březová u Sokolova, kde je také sraz zájemců,“ uvedla Vlášková. Na stavbě budou přítomni zástupci zhotovitele stavby, kteří provedou zájemce po rozestavěné komunikaci.