Druhý kámen připomíná Markétu (Grétu) Herrmannovou, jejíž rodina měla obchod s konfekcí na sokolovském náměstí. Nacisté ji zavraždili zřejmě roku 1942 v Osvětimi, stejně jako jejího bratra. Kameny zmizelých, jinak též stolpersteine, připomínají osudy lidí, které nacisté zlikvidovali. Zpravidla se nacházejí před posledním místem pobytu obětí.

Kámen je vždy opatřen mosaznou destičkou, do níž je vyryto, koho kámen připomíná, jeho rok narození, datum deportace, a pokud je známé, tak i přesné datum úmrtí. Günter Demnig kameny vyrábí ručně, každý z nich je originál. Pan Demnig je vždy pokládal osobně a tak to mělo být i letos roku v Sokolově, kde žádný takový kámen doposud položen nebyl.

"Poté, co se nepovedlo položit kameny zmizelých v květnu, svitla naděje na druhý pokus koncem srpna, kdy pan Demnig naplánoval cestu po střední Evropě, při níž hodlal položit několik kamenů i v západních Čechách, Sokolov nevyjímaje. Bohužel, kvůli zvyšujícím se počtům nakažených svou cestu zrušil. Nicméně nabídl výrobu kamenů a možnost, aby si je jednotlivé obce položily samy. Město Sokolov tak této nabídky využilo a dva kameny objednalo," objasnil mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

Položení kamenů měla provázet i výstava vytvořená studenty badatelského kroužku Gymnázia Sokolov o osudech vybraných židovských rodin a také přednáška studentů na dané téma v místní knihovně. Ve spolupráci s MDK Sokolov se pak podařilo výstavu v prostorách MDK odhalit v září, v městské knihovně se pak uskutečnila přednáška, kde studenti představili veřejnosti výsledky své práce.

Hasiči dostali nový tablet a radiostanici.
Hasiči dostali nový tablet a radiostanici

"Následně však přišla další omezení a s ním i ohrožení dalšího termínu položení kamenů, který byl naplánován na 10. listopad, k výročí takzvané Křišťálové noci. Po zralé úvaze bylo rozhodnuto kameny položit, ovšem bez plánovaného setkání s veřejností. Pietní akce se tak zúčastnila jen starostka města Renata Oulehlová a Vladimír Bružeňák, autor myšlenky položení kamenů v Sokolově," dodal mluvčí.

„Město Sokolov chce v této vzpomínkové činnosti pokračovat a každý rok na výročí Křišťálové noci odhalit alespoň jeden kámen upomínající na zmizelé židovské obyvatele města,“ podotkla starostka Renata Oulehlová. Nacistická perezekuce krutě postihla více než sto židovských obyvatel města, kteří se zde narodili, vyrůstali či pracovali, případně se přistěhovali odjinud a v Sokolově prožili řadu klidných let.

S myšlenkou takzvaných stolpersteine, neboli kamenů zmizelých, či také kamenů, o které je třeba zakopnout, přišel Gunter Demnig, německý umělec, jenž první kámen položil již v roce 1992 v Kolíně nad Rýnem. Kameny v podobě dlažební kostky o rozměrech 10 x 10 centimetrů jsou koncipovány jako vzpomínka na oběti nacismu a kladou se většinou před dům, kde dotyčná osoba žila. Myšlenka se poměrně rychle ujala a za necelé tři desítky let od jejího vzniku bylo po Evropě položeno na 67 000 kamenů ve více než dvacítce evropských zemí. (roc,mel)