Město je vlastníkem kostela od roku 2009 a každoročně investuje do jeho postupné obnovy přibližně milion korun. „Každý rok čerpáme z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury 300 až 500 tisíc korun. Město ze svého investuje zhruba stejnou částku," uvedl starosta Horního Slavkova Alexandr Terek s tím, že v loňském roce žádali o milion korun na zrestaurování čtyř vitráží z celkových čtrnácti. Z požadované částky dorazila zhruba polovina, zbytek dofinancovala radnice ze svého rozpočtu. Restaurátorská firma pracovala na vitrážích celý rok a v jeho závěru dílo v hodnotě kolem 900 tisíc korun předala. „Jsou to vitráže v presbytáři, tři větší a jedna menší v levém rohu kostela," upřesnil starosta.

S obnovou kostela počítá město i nadále. V současné době podalo žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci kostela z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Pokud ji nezíská, bude pokračovat v postupné revitalizaci. „V rámci dotací z Ministerstva kultury už máme podané žádosti na další práce," podotkl.

Na revitalizaci kostela sv. Jiří se mohou podílet i obyvatelé Slavkova, a nejen oni. Město vyhlásilo veřejnou sbírku, která bude pokračovat i v příštím roce. Na transparentním účtu, který zřídilo proto, aby lidé viděli a měli přehled, a také proto, že hodně původně slavkovských obyvatel žije v Německu a také by rádi přispěli, je kolem 13 tisíc korun. „Budeme rádi, pokud se lidé budou tímto způsobem účastnit prací na kostele," poznamenal starosta s tím, že peníze ze sbírky zatím město nevyužívá. Buď je použije na částečnou úhradu letošních prací, nebo nechá běžet sbírku dál a použije peníze později. „V každém případě se peníze na nic jiného než na kostel nepoužijí," dodal starosta Terek.

Kostel sv.Jiří je jednolodní stavba s hranolovou, v patře osmibokou věží. V 18.století prošel barokní přestavbou. Původně byl opevněn, o čemž svědčí zachované střílny. V kostele stojí pozdně gotická zvonice z roku 1540, přestavěná v roce 1686.