„Studium je v letošním akademickém roce zaštítěno Západočeskou univerzitou v Plzni a finančně podpořeno městem Sokolov. U3V letos otevřela celkem sedm zajímavých oborů, a to Práce s počítačem – lehce mírně pokročilí a poté mírně pokročilí, dále Mobilní technologie – Android, Příběh evropského románu, Základy meteorologie, Člověk v nemoci a ve zdraví a Dějiny českých zemí,“ říká koordinátorka U3V Lucie Kopková.

Zájem o studijní obory podle ní projevilo celkem 146 posluchačů, z nichž někteří budou navštěvovat i více oborů. Přednášejícími jsou lektoři Západočeské univerzity, ISŠTE Sokolov, lékaři a zdravotní sestry Nemocnice Sokolov a v neposlední řadě také vedoucí pracovník Planetária a hvězdárny v Plzni.

„Věřím, že i v tomto akademickém roce posluchači nabudou nejen nové informace a znalosti z jednotlivých oborů, setkají se s bývalými spolužáky a najdou nové, ale především že všechny přednášky splní jejich očekávání. Všem posluchačům přeji úspěšné zakončení zimního semestru, spokojenost s kvalitou přednášek a vzájemné sympatie s přednášejícími,“ dodala Kopková.

Senioři chválí seznámení s moderní technikou, která pro ně byla doposud tabu. Jak svorně říkají, chyběla jim hlavně komunikace s rodinou. Jejich děti či vnoučata jim nyní posílají zejména fotografie ze svého života, a senioři tak mohou alespoň na dálku být v kontaktu.