Fond chce město používat jako jeden z nástrojů pro pomoc především obyvatelům města. Ale může být využit pro další charitativní, humanitární či kulturní účely.

„Sloužit bude například lidem, které zasáhla nějaká živelná či jiná pohroma. Je určen na podporu Chodováků, kteří se dostanou do složité životní situace a budou potřebovat rychlou pomoc,“ nastínil využití starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že fond by měl soustřeďovat jak finanční, tak materiální pomoc.

Do fondu mohou směřovat svou pomoc i ostatní partneři a dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat. O přidělení pomoci z fondu bude rozhodovat ustanovená rada.

Největší bateriové úložiště v ČR je v provozu u Královského Poříčí
Největší bateriové úložiště v ČR je v provozu u Královského Poříčí

Město do něj jako první a základní vklad vložilo 100 tisíc korun, každý další rok pak 50 tisíc. Veřejnost bude mít možnost sledovat tok peněz na transparentním účtu.

"Zbylé kalendáře z Tříkrálového koncertu jsou k zakoupení v infocentru. Výtěžek půjde opět do fondu," upřesnil mluvčí radnice Martin Polák.