„Když jsme našli netopýra v obýváku, nevěděli jsme, co s ním. Potřebovali jsme proto radu, a tak jsme se obrátili na ochránce přírody,“ uvedla nálezkyně živočicha Veronika Smolková. Ochránce přírody Petr Švehla ženě poradil, jak má nalezeného netopýra zabezpečit a aby kontaktovala záchrannou stanici živočichů. Netopýr velký (Myotis myotis) se tak vrátí zpět do volné přírody. Nalezený netopýr je jeden z nejhojnějších a největších netopýrů obývajících Česko. „Netopýři jsou zajímaví a sympatičtí živočichové, kteří patří mezi savce. Létání jim umožňuje kožní blána napnutá mezi prodlouženými prsty předních končetin (kromě palce), záprstními kůstkami, boky těla, zadními končetinami a ocasem. Při odpočívání se zavěšují obyčejně hlavou dolů, ale mnozí dovedou také lézt po pevném podkladu,“ přiblížil Švehla. V České republice bylo zjištěno 26 druhů netopýrů, ale tři z nich u nás nežijí trvale, jen se občas zatoulají. Všechny druhy i jejich úkryty jsou chráněné. Jsou mezi nimi ale rozdíly, některé druhy jsou hojné a zvláštní ochranu nepotřebují, jiné jsou vzácné a obvykle také málo známé.