Nové stromky sázeli pod odborným vedením místních revírníků. Na chování a jednání odsouzených dohlíželi vychovatelé oddělení výkonu trestu Berta Majerníková, Lucie Polívková a Ivan Zugárek. „Výběru odsouzených na podobné akce je věnována pokaždé velká pozornost, vybraní jedinci musí splňovat bezpečnostní i osobnostní požadavky“, vysvětlil Ivan Zugárek.

K výběru odsouzených od jednotlivých vychovatelů se vyjadřuje odborná komise a závěrečné rozhodnutí náleží vždy řediteli věznice.

„Kromě výsadby sazenic, které pro veřejnost byly připravené, jsme si mohli vyzkoušet i lesnické dovednosti, prověřit své znalostia v příjemném prostředí pomoci i s úklidem klestí v lesním porostu,“ řekla Lucie Polívková.

„Akce se mimořádně povedla. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli zúčastnit, podpořit záměr obnovy lesa a přispět vlastní prací pro dobro životního prostředí, doplnila Berta Majerníková, která na oddělení výkonu trestu akci iniciovala.

Odsouzení vyjíždějí pomáhat v rámci extramurálních aktivit za brány věznice několikrát do roka. Letos na jaře v rámci celostátní akce Ukliďme Česko nasbírali v okolí řeky Ohře několik set kilogramů odpadků.

„V minulosti pravidelně pomáhali místním chovatelům s jejich výstavami, pracovali na údržbě a opravách Naučné stezky pod rybníkem Sýkorák a v areálu střelnice policie Sokolov se dlouhodobě podílejí na údržbě a opravách. Zvládli tady bez problémů i generální opravu toalet,“ řekla mluvčí věznice Petra Bělíková.