Opravy a investice vyjdou letos Sokolov na zhruba 13 milionů korun. Ředitelé škol si sami vybrali, co se opraví či postaví v letošním roce. Zřizovatelem škol je město Sokolov a jednu prioritu vždy ředitelům odsouhlasí.

„Ředitelé těchto zařízení si sami určují vždy jednu prioritu, kterou my považujeme takzvaně za nedotknutelnou. Oni tak vědí, že věc, kterou potřebují nutně opravit, je v plánu oprav investic na prvním místě a udělá se,“ potvrdila starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Akce se uskuteční po dobu letních prázdnin v sokolovských mateřských a základních školách anebo Domově dětí a mládeže.

"Největší akcí za téměř tři miliony korun je výstavba bezbariérového přístupu do pavilonu prvního stupně a zahrady v základní škole Pionýrů. To však v případě ZŠ Pionýrů není všechno. V plánu je tady ještě oprava podlahy v kuchyni za částku přesahující 1,2 milionu korun a první etapa opravy učeben za milion korun," vyjmenoval mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Všechny tyto zakázky slíbily firmy dodělat do konce srpna. Opraví se i slaboproudé rozvody v základní škole Rokycanova za zhruba dva miliony korun. I zde je termín dokončení konec srpna.

Svatba, ilustrační snímek.
Sochy v Sokolově se naklání, restaurátorské práce a opravy omezí svatebčany

Dělníci nezahálejí ani v mateřských školách. Nejnákladnější akcí za téměř 1,4 milionu je druhá etapa opravy elektroinstalace v mateřské škole K. H. Borovského, kterou má dokončit firma do 28. července. Na téměř 800 tisíc korun přijde oprava kuchyně a výdejen jídla v mateřince Alšova. Na opravu elektroinstalace dojde rovněž v Domě dětí a mládeže Sokolov. Konkrétně v přízemí pavilonu C a bude stát bezmála milion korun. I u těchto zakázek slíbily firmy stihnout vše do konce srpna.

Zmíněné práce jsou kvůli technologiím a stavebnímu ruchu realizovatelné v drtivé většině až o letních prázdninách. Město tak ještě nad rámec elektronického nástroje e-zak, kde se může každý seznámit s informacemi o vypisovaných zadávacích řízeních, oslovuje firmy, se kterými má dobré zkušenosti. „Jde o to, aby si všimly, že tam ty zakázky máme, a popřípadě se přihlásily do výběrových řízení,“ konstatoval místostarosta Sokolova Jan Picka.