To vše budou moci užívat žáci sokolovských škol. Jejich zřizovatelem je město, které na tyto opravy a investice pošle letos 26 milionů korun. A to není vše. Zastupitelé schválili, že školám dají dalších 48,5 milionu jako mimořádný příspěvek. A k nim se přidal i místní patriot, Sokolovská uhelná, která pošle do škol 2,5 milionu korun.

"Prostředky z mimořádného příspěvku budou čerpány průběžně v aktuálním čtyřletém období. Kromě tohoto mimořádného příspěvku jsou pro školy a školky vyčleněné standardní finance na opravy a investice. Tato částka v letošním roce činní více než 26 milionů. Za ty bude pořízen například zahradní altán se stoly a lavicemi pro výuku v MŠ Alšova, vybudována nová herní plocha a upraven chodník v MŠ Vrchlického, opraveny učebny v ZŠ Pionýrů či provedeny další opravy vnitřních instalací, střech, technických místností a podobně i na všech školách a školkách," řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Veřejné projednávání studie revitalizace v Lokti.
Emoce kolem Svatošek neutichají. Nájemce vyčítá kraji nedomyšlenost záměrů

Podle něho se dočkají nejen děti v mateřinkách a žáci ve školách, ale město myslelo i na zaměstnance a jejich zázemí. "Osobně jsme si se starostou a vedoucí odboru prošli všechna školská zařízení a podrobně se seznámili s jejich momentálním stavem," konstatuje Picka. Platí přitom to samé, co vloni. Ředitelé těchto zařízení si sami určují vždy jednu prioritu, kterou město považuje takzvaně za nedotknutelnou. Vědí tak, že věc, kterou potřebují nutně opravit, je v plánu oprav a investic na prvním místě a udělá se.

"Teď už záleží na tom, jak rychle to firmy udělají. Ne všechny budou k dispozici. U školských zařízeních se také musí počítat s tím, že převážnou část prací chceme dělat přes letní prázdniny. Uvolněné finance ale chceme proinvestovat co nejrychleji," dodal Picka.

Ve hře jsou podle něj také stavební úpravy a vybavení odborných učeben. Město má v plánu zažádat o poskytnutí dotace v rámci integrovaného nástroje ITIKA. Sokolov nyní čeká na vyhlášení konkrétní dotační výzvy.