Individuální kontakt mezi dobrovolníkem a klientem. Doprovod klienta při návštěvě kulturních akcí, na výletech, na procházkách, při sportu, při návštěvě kina, divadla a dalších zájmových aktivit, a to podle jeho individuálních potřeb. Právě proto v rámci dobrovolnického programu s názvem Dohromady, který je zaměřený na trávení volného času s lidmi se zdravotním, většinou mentálním postižením, navázalo Chráněné bydlení Sokolov spolupráci s dobrovolnickým centrem Instand.

„Instand pro klienty Chráněného bydlení získává, připravuje a zprostředkovává dobrovolníky z řad studentů gymnázií, pedagogických škol, zdravotnických škol a vysokých škol. Nechybí ani dobrovolníci v produktivním a nižším seniorském věku," říká jeden z jeho pracovníků.

Program se uskutečňuje formou individuálního kontaktu mezi dobrovolníkem a klientem. Dobrovolník poskytuje podporu při trávení volného času, například doprovází klienta při návštěvě kulturních akcí, na výletech, na procházkách, při sportu, při návštěvě kina, divadla a dalších zájmových aktivit, a to podle potřeb klientů. Cílem setkávání je posilování samostatnosti uživatelů především pomocí budování důvěry v okolí a v sebe sama.

Prvním, kdo využije služby dobrovolnického centra Instand, bude obyvatel Chráněného bydleníPrvním, kdo využije služby dobrovolnického centra Instand, bude obyvatel Chráněného bydlení, který sem byl přijat z domova pro osoby se zdravotním postižením. V tomto domově žil čtyři roky a moc rád by se znovu setkal se svými přáteli a pracovníky domova. Dobrovolník uživatele do domova doprovodí a bude ho podporovat ve znovunavázání kontaktu s jeho přáteli.