Celkem osm dobrovolníků se dvěma vedoucími čeká nejen práce, ale také výlety po okolí a další program. Dobrovolnický kemp na hradě probíhá tradičně pod záštitou neziskové organizace INEX-SDA.

Uchvácený zdejší krajinou byl hned po příjezdu Španěl Enric. „Krásné lesy. Nic takového ve Španělsku nemáme, nikdy jsem něco takového ještě neviděl,” obdivoval během cesty z nádraží na hrad okolní lesy po dešti. „Máte tu levné pivo,” byli šokováni všichni.

Studenti ve věku 18 až 23 let budou čtrnáct dní pomáhat při obnově, s vyklízením sutin a také si každý z nich naplánoval svůj vlastní malý projekt. „Chtěl bych o zdejším pobytu napsat článek,” řekl dvacetiletý Illia z Ukrajiny, který v Polsku studuje žurnalistiku. Ten na kemp přijel se svojí přítelkyní Hannou, studující imunobiologii v Německu. „Také jsme se jich hned po příjezdu zeptaly, co je zajímá, kam by se chtěli podívat ve volném čase, a podle toho připravily program,” poznamenaly jejich dvě vedoucí Aneta Dosedlová a Květa Fremrová. Určitě tak dobrovolníky čeká výlet do Lokte nebo na filmový festival do Karlových Varů. Jedno odpoledne věnovali i dětem na táboře v Boučí, pro které připravili různé hry a kvízy.

Kromě intenzivních prací na renovaci se účastníci kempu také zapojí do dobrovolnického projektu Fotbal pro rozvoj, jehož představitelé z Keni a České republiky přijedou do Hřebenů druhý týden trvání kempu. V rámci projektu Fotbal pro rozvoj proběhne v prostorách hradu turnajový den, na jehož přípravě a průběhu se dobrovolníci budou také podílet. „Jako dárek pro dobrovolníky z Keni jim namaluji jejich portréty,” prozradila Sofiia z Ruska, která studuje v Plzni.

Dobrovolnický kemp pro obnovu hradu se na Hartenbergu koná každoročně od roku 1997. V průběhu let se do záchranných prací na hradě zapojilo přes 1000 dobrovolníků z více než 70 zemí světa, což z kempu dělá největší dobrovolnický projekt v Evropě.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy, které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí.