„Rozhodla jsem se připojit k akci, protože mi není lhostejné, jak obec, kde žiji, vypadá, a vadí mi nepořádek, který lidé v obci pohazují. Do sběru odpadků se snažím zapojit co nejvíce lidí a zatím jsem se setkala s dobrým ohlasem,“ říká organizátorka akce Jana Třísková. Ta zároveň oslovila i vedení obce. To by mělo zajistit dobrovolníkům spolupráci při akci, odpadkové pytle a rukavice a poté i likvidaci samotného nasbíraného odpadu. „Smysl této akce vidím v tom, že si lidé uvědomí, že je život v čisté obci příjemnější a lepší než v obci zavalené odpadem. Pokud se rozhodnou ji podpořit, budu ráda,“ vzkazuje Třísková.