Chodovské denní centrum Mateřídouška dostalo od Sokolova zdarma projektovou dokumentaci na sokolovský stacionář. Může tak rozjet kolotoč žádostí o dotace a poté uskutečnit plánovanou rekonstrukci v bývalé jídelně a družině základní školy v Sokolovské ulici.

„Město darovalo objekt jídelny a družiny bývalé základní školy v Sokolovské ulici na zřízení denního stacionáře pro postižené. Ten chce provozovat obecně prospěšná společnost Mateřídouška, která má podobné zařízení v Chodově," nastínila místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Mateřídouška už v září musí žádat o potřebné finance. Má v plánu v objektu zřídit denní stacionář a respitní a ranou péči. Věk klientů 1 až 64 let. Nezisková organizace působící v sociálních službách má větší šanci získat prostředky na rekonstrukci než město. I proto Sokolov zvolil formu daru. Jednání však nebyla vůbec jednoduchá.

„Bývalé vedení Sokolova nám slíbilo jeden objekt, nové vedení ho smetlo ze stolu. Rodiče šíleli. Poté nám přislíbili objekt družiny a jídelny u bývalé 4.ZŠ v Sokolově. Objekt je větší, komfortnější, a tím pádem jsou zde i větší možnosti do budoucna," řekl manažer Mateřídoušky Pavel Bráborec.