Vytrvalé deště a zvýšení hladiny řek zatím nepůsobí těžebním provozům Sokolovské uhelné žádné výraznější problémy. Čerpací systémy v lomech totiž přívaly vody zvládají odčerpávat. V případě dalšího zvýšení hladiny řeky Ohře by ale tyto stanice regulovaly vypouštění důlních vod. Na svých internetových stránkách o tom informuje Sokolovská uhelná.
„Řešíme situaci průběžně, ale zatím se žádný problém s čerpáním vody nebo s přetékáním retenčních nádrží na dně lomu nevyskytl," potvrzuje Radovan Zima, vedoucí sekce Těžba uhlí.

Mírné obtíže činí pouze voda v oblastech těžených partií. „Musíme kvůli tomu míchat vytěžené uhlí se suchými zásobami ze skládky, abychom udrželi potřebnou kvalitu," doplnil.

Jak potvrdil vedoucí sekce Báňská příprava Petr Sacher, provozy Sokolovské uhelné jsou zároveň připraveny i na případné další zvýšení hladiny toků. „V případě, že by se v sousední obci Královské Poříčí zvýšila hladina řeky Ohře a došlo k uzavření protipovodňových hrází, je firma připravena ve spolupráci s povodňovou komisí regulovat vypouštění důlních vod v oblasti. Naposledy k takové situaci došlo ke konci roku 2012."