Pomoci se přitom dostává i blízkým. Řeč je o lidech, kteří se rozhodli založit domácí hospic nesoucí název Motýl. Ten založila Farní charita v Sokolově s občanským sdružením Střípky. Více v rozhovoru s ředitelem sokolovské farní charity Jánem Sebjánem.

Na jakém principu vůbec domácí hospic funguje?
Domácí hospic Motýl je společný projekt Farní charity Sokolov a občanského sdružení Střípky. V březnu tohoto roku jsme začali fungovat. Náš hospic nabízí lidem, již jsou již v terminálním stadiu nemoci, možnost odejít z tohoto světa ve svém domově. Máme multidisciplinární tým složený z lékaře, zdravotní sestry, koordinátora, duchovního a dobrovolníků, kteří dojíždí za pacientem do místa jeho bydliště a podporují rodinu nebo blízkou osobu, která se o umírajícího stará. To je důležitá podmínka přijetí pacienta do naší péče. Naší snahou je pomáhat nejen pacientovi, ale i jeho rodině, pro kterou je odchod milované osoby také velmi těžký. Jelikož mobilní hospicová péče není hrazena z veřejných peněz, musí se malou částkou podílet i rodina, nebo pacient sám. Snažíme se tedy pomáhat rodině s vyřizováním příspěvků na péči. Pacient platí 250 Kč za poskytnutou službu. Musím ale podotknout, že náklady jsou mnohem vyšší. Proto se snažíme shánět sponzory, drobné dárce, abychom mohli zajistit dostupnost této služby.

Váš tým se začal setkávat s osudy lidí, kteří přichází o část své rodiny. Jak náročná tato práce je?
Myslím, že pro zdravotníky je tato služba velice náročná. Naše sestry a lékař svou službu vykonávají ve svém volnu. Taktéž i dobrovolníci poskytují svůj čas a své síly většinou po svém zaměstnání. Přes to všechno je toto opravdu práce, kdy člověk má možnost uvědomovat si hodnotu života. Ale samozřejmě ne každý by toto dokázal zvládnout. Asi to musí být opravdu srdcaři.

Domácí hospic začal fungovat v březnu. Jaký je o něj zatím zájem a s čím se při své práci setkáváte?
Od března, co jsme zahájili činnost, se nám podařilo posloužit pěti lidem a jejich blízkým. Zdá se to zřejmě asi málo, ale jde spíše o to, že lidé možná nevědí, co od nás mohou čekat, anebo o nás ještě nevědí. Pevně doufám, že o naše služby projeví lidé v našem regionu zájem. Vždyť podle průzkumu, který byl proveden v ČR, chce více jak 80% lidí zemřít doma. Zatím se to daří pouze malému množství lidí. V naší službě se hodně setkáváme se strachem. A nejenom se strachem ze smrti, ale spíše  tím počátečním strachem, když přijdeme do rodiny a poskytujeme své služby. Lidé si velice hlídají své soukromí a jen tak si někoho cizího do bytu nepustí. A zvláště když jde o takovou událost, jako je vážná nemoc. Proto je pro nás důležité, abychom dokázali navázat komunikaci a aby nám rodina a pacient důvěřovali. Jsme tady opravdu pro to, abychom jim pomáhali nést jejich těžké břímě nemoci a umožnili jim důstojný odchod z tohoto života.

Jak je možné domácí hospic využívat?
Veškeré informace k našemu domácímu hospici Motýl lze nalézt na webových stránkách www.hospicmotyl.cz. Zde je i kontaktní telefon na koordinátora, kterého je možné kdykoliv kontaktovat.

Právě dnes je Mezinárodní den hospicové a paliativní péče. Vzpomene i Motýl na tento den?
Ano. Dnes probíhá již pojedenácté Světový den hospicové a paliativní péče. Jelikož jsme na začátku a stále se ještě rozbíháme, nemáme připraven žádný program. Pouze proběhne v neděli od 17 hodin v kostele sv. Jakuba v Sokolově mše svatá za zemřelé a jejich rodiny, kterým jsme mohli být nablízku. A samozřejmě budeme myslet i na náš hospicový tým.