Statistiky jsou neúprosné. Většina lidí v České republice si přeje dožít doma v kruhu svých blízkých, ale podaří se to jen necelým čtyřem procentům z nich. Více než 96 procent Čechů tak zakončí svou životní pouť v neosobním prostředí zdravotnických nebo sociálních zařízení.

„I to byl důvod, proč před časem vznikla společná iniciativa Farní charity v Sokolově a Občanského sdružení Střípky na založení prvního domácího hospicu na Sokolovsku," popisuje Kateřina Trnková, ředitelka sdružení Střípky, okolnosti vzniku Motýla. Ten byl administrativně založen v závěru roku 2014 a faktickou činnost zahájil v březnu roku následujícího.

„Od té doby jsme se postarali o prvních sedm klientů," říká Trnková. Domácí hospic jim pomáhá především v zajištění potřebného technického zázemí i zdravotnické péče, které jsou nezbytné pro to, aby tito lidé nemuseli zůstávat v nemocnicích, ale mohli se na poslední dny života vrátit domů. „Průměrná doba poskytované péče je zhruba deset dnů, ale měli jsme i paní, o kterou jsme se starali tři měsíce."

Činnost Domácího hospicu Motýl dnes zajišťuje jeden atestovaný lékař se specializací na paliativní medicínu, sedm zdravotních sester a dalších patnáct dobrovolníků nejen z řad členů spolku Střípky, ale také například z řad studentů sokolovského gymnázia. O jejich pomoc pak může požádat víceméně kdokoliv, kdo žije v regionu a nachází se v konečné fázi života, kdy dochází k postupnému selhávání životně důležitých funkcí. Tato fáze je označovaná také jako terminální stadium. Zároveň však žadatel musí splňovat některé další podmínky.

„První je předložení lékařské dokumentace, ze které získáme potřebné informace o jeho zdravotním stavu. Teprve poté můžeme rozhodnout, zda lze danému člověku hospicovou péči v domácím prostředí vůbec poskytnout, nebo ne," vysvětluje Trnková s tím, že Motýl musel už i několik žádostí odmítnout právě proto, že žadatel nesplňoval potřebné podmínky.

„Další důležitou věcí je, že dotyčný musí mít zajištěný v místě dohled 24 hodin denně. Může to být ze strany člena rodiny, ale třeba i kamaráda, nebo placené pečovatelky," říká Trnková. V případě splnění všech kritérií může Domácí hospic Motýl zajistit lidem především odbornou péči a podporu rodin při péči o nemocného umírajícího, včetně docházky lékaře a sester přímo k pacientovi. Rodina tak má možnost se kdykoli obrátit na sloužící sestru hospice. Kromě toho ale hospic umí zajistit i například polohovatelné lůžko, oxygenerátor, lineární dávkovač léků a další nezbytné vybavení. Lékař a zdravotnický personál pak pomůžou například s potřebným tlumením bolesti a další odbornou péčí.
„Právě tlumení bolesti je jedním z důležitých prvků paliativní péče. Většinu našich klientů totiž tvoří onkologičtí pacienti a bolest je jedním z výrazných průvodních jevů těchto onemocnění," konstatuje Trnková. Klient nebo jeho rodina přitom neplatí za celou dobu poskytování péče Domácího hospicu Motýl, ale hradí pouze paušální částku 250 korun za den, kdy je nezbytná na místě přítomnost zdravotnického personálu bez ohledu na to, jak dlouhá tato přítomnost je.

„Skutečné náklady jsou samozřejmě vyšší. V roce 2015 se pohybovaly kolem 1250 korun na pacienta a den. Rozdíl mezi paušální částkou a skutečnými náklady pak je hrazen prostřednictvím darů nebo sponzorských příspěvků, jako jsou ty, které jsme obdrželi od Sokolovské uhelné," uzavírá Trnková s tím, že na přání klienta je pak možná na místě i účast duchovního.

V současné době je Domácí hospic Motýl schopen postarat se souběžně o dva klienty. Do budocunosti by se to ale mělo změnit.
Už pro rok 2016 Motýl plánuje postupné rozšiřování týmu i počtu klientů. V současné době tak hledá do trvalého pracovního poměru diplomovanou zdravotní sestru, nejlépe s praxí na oddělení ARO, nebo na onkologii. Více informací pro zájemce o práci i o služby hospicu naleznete na www.hospicmotyl.cz.