„Postupně bude přibývat pylu jitrocele a šťovíku. Koncentrace pylu řepky olejky se bude držet na stejné úrovni. Pozvolna se rozběhne plná sezona trav, v nižších polohách už v průběhu tohoto a příštího týdne, ve středních polohách potom během poslední dekády května," uvedl Ondřej Rybníček z Pylové informační služby.