Dětský domov v Horním Slavkově má kapacitu 48 dětí, v současné době je stav domova 47 dětí. O ty se během celého roku starají pracovníci, kteří s nimi pořádají různé kulturní a společenské akce.

„Kvalifikovanost našich pracovníků je jedna z nejlepších v podobných zařízeních nařízené ústavní výchovy v regionu,“ tvrdí ředitel Dětského domova v Horním Slavkově Vidor Mandelík. Ten ale přiznává, že domov je jeden ze dvou posledních domovů před stavební úpravou na uzavřené bytové jednotky. „Tuto přestavbu budeme realizovat do konce roku 2010,“ zmiňuje.

A jak je to se zajištěním provozu zařízení? „Finanční břemeno má na starost náš zřizovatel, tedy Karlovarský kraj. Ten plně hradí provoz našeho zařízení. Je s ním velmi dobrá spolupráce,“ říká Mandelík.

Podle něj má domov spousty sponzorů, již se podílejí především na mimoškolní činnosti dětí. „Jedněmi z největších jsou v současné době Makoň starší i mladší. Pomáhají nám s dopravou dětí například do ZOO, do bazénu, na fotbalová utkání Baníku Sokolov a mnohdy zaplatí dětem i vstupné,“ vysvětluje ředitel.

Na financování domova se podílí taktéž město Horní Slavkov. „Pomáhá nám jak finančně, tak též zajišťuje pronájem sportovně– kulturních zařízení. Má zájem, abychom zde spokojeně žili,“ míní Mandelík. Děti z domova poté prý na oplátku vystupují kupříkladu v pečovatelském domě pro starší spoluobčany. „Zkrátka všestranně se zapojují do života města,“ uvádí ředitel.

Domov organizuje též benefiční akce. „Nejkrásnější benefiční akcí je každoroční Vánoční koncert spojený s krásnou besídkou, která je pořádána pro sponzory, rodiče dětí a všechny přátele domova,“ dodává Mandelík. Ten zároveň zve všechny, kteří mají zájem, aby se do Dětského domova v Horním Slavkově přijeli podívat.

Rovněž mohou navštívit internetové stránky na adrese www.ddslavkov.wz.cz, kde naleznou aktuální informace nebo i fotografie a videa z pořádaných akcí.

Kristián Šujan