Město je plánovalo zbourat a na jejich místě postavit parkoviště, kterých je ve městě nedostatek. To je osud nemovitostí v ulici Svatopluka Čecha. Po vybydlení vchodů a bytů byly domy oblíbené mezi bezdomovci. Ti odsud zmizeli, když nechalo město zazdít vchody i okna v nižších patrech. V těchto dnech dokončili dělníci demolici. Nové parkoviště, které má na místě vzniknout, by mělo sloužit jak místním, tak návštěvníkům okresní správy sociálního zabezpečení, která tady sídlí.

"Město Sokolov odkoupilo bytové domy v sociálně vyloučených lokalitách se záměrem tyto vybydlené budovy zbourat a na jejich místě postavit parkovací plochy. Mezi nimi i dům číslo popisné 1373 a 1374 v ulici Svatopluka Čecha. Na spolufinancování akce požádalo město o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj z programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách," uvedla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Nemocnici Sokolov opustilo v pátek 19. února 10 covidních pacientů a zařízení se tak uvolnily kapacity před náročným víkendem.
Co přinesl rok 2021? Projděte si nejdůležitější události v Karlovarském kraji

Jak potvrdila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková, jednalo se o objekty, které dříve sloužily k bydlení a v současnosti se nacházely v sociálně vyloučených lokalitách. Byly podsklepené a měly tři až čtyři nadzemní podlaží. Během demolice budou odstraněny všechny objekty včetně podzemních podlaží a základů. Způsob sanace prostoru po demolici byl stanoven na základě průzkumných prací v průběhu zpracování projektové dokumentace.