„Senior taxi není tak úplně dobrý nápad. Nákup auta v současné době neplánujeme, v rozpočtu nemáme peníze ani na řidiče. Dopravu seniorů budeme řešit na základě žádosti o individuální dotaci a provozovat ji bude soukromý subjekt,“ říká starosta Lokte Petr Adamec.

O zřízení této služby začalo město uvažovat na základě podnětů přímo od loketských seniorů. Někteří z nich se nemají jak dostat například do knihovny nebo na kulturní akce, které se v centru konají. Mikrobus by je měl zavést i do Sokolova nebo Karlových Varů na nákupy. Město teď pracuje na tvorbě provozního řádu, i když počítá s tím, že drobnosti se budou vychytávat až za provozu.

To Chodov řeší především cesty k lékařům, kteří ve městě chybí. „Se seniory jezdí sociální pracovnice a často tam s nimi dlouho čekají. Za tu dobu by mohly obstarat jinou práci,“ uvedl starosta Patrik Pizinger. Ten v tomto směru jedná i s Lignetou, která zajišťuje ve městě autobusovou dopravu.

Chebští skauti se zapojili do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Pomozte vyčistit řeku Ohři