Pokud všechno půjde podle plánu, s opravou se začne letos v říjnu a stavební práce skončí na jaře 2022. Celkové náklady na rekonstrukci mají dosáhnout až půl miliardy korun.

„V červenci jsme vyhlásili výběrové řízení a uskutečnila se i prohlídka stavby pro možné zájemce. Na začátku tohoto týdne byly hodnoceny nabídky a materiál se schválením vítězné nabídky půjde k projednání do rady kraje na konci srpna,“ sdělil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek.

„V tuhle chvíli mohu sdělit pouze to, že se řízení zúčastnily čtyři společnosti a cenová nabídka nepřesáhla částku, kterou jsme předpokládali. Tudíž podle mého názoru nic nebrání schválení výsledku. Následně musí být protokol o hodnocení zaslán soutěžícím, musíme počkat, jestli v zákonné lhůtě nebudou podány nějaké námitky. Osobně bych byl rád, kdybychom do konce září mohli podepsat smlouvu o dílo,“ poznamenal náměstek.

Revitalizace nemocnice, která začala v únoru 2017, se zdržela, protože vedení Karlovarského kraje odstoupilo od smlouvy s firmou, která ji dělala.

„Se společností Energie stavební a báňská (ESB) jsme byli nuceni smlouvu ukončit z důvodu porušení smlouvy, když celá stavba z příčin ležících na straně společnosti nabrala značného zpoždění a byla detekována i další významná porušení smluvních povinností,“ uvedl tehdy Dalibor Blažek.

S tím však stavební společnost nesouhlasila. „Musíme kategoricky odmítnout všechna tvrzení Karlovarského kraje, že veškerou vinu za zpoždění a nedokončení celé zakázky nesou pouze a jen dodavatelé ESB. Ti opakovaně vedení Karlovarského kraje upozorňovali na hrubé nedostatky v projektové dokumentaci, na které narazili až během výstavby,“ reagoval tehdy mediální zástupce ESB Karel Samec.

Nyní je dokončena nová budova A1 a část spojovacího krčku mezi A1 a B. Polovina pavilonu B je vystěhována a připravena na kompletní rekonstrukci a nástavbu. „V nově postavené budově A1 se v konečné fázi bude nacházet dětská ambulance, centrální laboratoře, operační sál a centrální sterilizace, lůžková část dětského oddělení a lůžková část gynekologie a část porodnice, novorozenecké oddělení,“ vyjmenoval náměstek.

V rekonstruované části a nástavbě se dle projektu bude nacházet oddělení endoskopie, oddělení rehabilitace a transfuzní stanice, pracoviště RDG, čekárna s návazností na specializované ambulance. Bude tam například neurologická včetně stacionáře, hematologická včetně stacionáře, oční, endokrinologická ambulance, ORL a vyšetřovna SONO, lůžkové oddělení chirurgie, lůžkové oddělení ORL, lůžkové oddělení interny, v nástavbě se bude nacházet ambulance gynekologie.