Investovat do vzdělání a tím i uskutečnit projekty za stovky milionů korun hodlá v nejbližších letech Karlovarský kraj.
Těmi nejnákladnějšími mají být vytvoření Centra technického vzdělávání v Ostrově, druhá etapa rekonstrukce a dostavby Prvního českého gymnázia v Karlových Varech – přístavba západního křídla, a revitalizace střediska vzdělávání sokolovské ISŠTE. Kraj je zařadil do své strategie rozvoje lidských zdrojů a nového akčního plánu.
„Tyto záměry jsou obsaženy v rozpočtovém výhledu, takže do nich kraj hodlá v nejbližší době jít. Vždy ale asi bude záležet na jednotlivých výzvách operačního programu, protože všechny mají být financovány z evropských zdrojů,“ vysvětlil Stanislav Jambor z odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje.

Nejnovější verzi akčního plánu zastupitelé schválili 18. září a posvětili tak přípravu dalších záměrů.
Mezi nimi je například projekt na podporu vzdělávání pedagogů s důrazem na rozvoj kompetencí v oblasti znalosti cizích jazyků. „Financována má být i aktivizace spolupráce a systém komunikace mezi vzdělávacími organizacemi a zaměstnavateli,“ doplnil Jambor.

Sokolovská ISŠTE je na realizaci svého projektu připravená. „Je zpracovaná projektová dokumentace, jsme před stavebním povolením a máme hotovou žádost o finanční prostředky. Nyní doufáme, že se budeme moci zapojit do nové výzvy, do té první jsme to totiž podat nesměli,“ přeje si Novotný. Současně poznamenal, že příprava projektu vyšla na 11 milionů korun. „Peníze poskytl kraj, za což mu také děkuji,“ podotkl.
„S projektem ISŠTE se počítá a na podzim bude jejich žádost podána,“ potvrdil postoj kraje Jambor.

Přislíbená dotace už je naopak pro plánované Centrum technického vzdělávání Ostrov. Záměr obsahuje vybudování nového objektu s kapacitou 750 studentů a 90 zaměstnanců, který bude obsahovat laboratoře, dílny a učebny pro teoretické vzdělávání. Cílem projektu je spojení středisek ostrovské střední průmyslové školy do jednoho centra. Předpokládané náklady jsou stanovené na 407 milionů korun. Stěhování školy po dokončení stavby by se mělo uskutečnit do srpna roku 2011.