Úpravu podmínek na poskytování dotací z rozpočtu města schválili zastupitelé v Chodově. Zájmové a sportovní organizace tak budou moci od příště přidělené peníze využít nejen na nákup věcných odměn, ale i potravin. Kromě toho je čeká méně ´papírování´.

„Předmětem návrhu bylo zrušení povinnosti předkládat jednotlivé paragony od zakoupených věcí. Nyní nám bude stačit, když organizace doloží pouze souhrnné vyúčtování včetně čestného prohlášení,“ uvedl starosta Chodova Josef Hora.

Schválené zjednodušení zpětné kontroly se bude týkat všech dotací poskytnutých do výše pěti tisíc korun. „Naším cílem je snížení administrativní náročnosti. Navíc nemáme důvod chodovské spolky šikanovat,“ doplnil Hora.

O dotace na příští rok mohou zájemci žádat do 30. listopadu. Peníze budou vypláceny sportovcům na vrcholové úrovni, organizátorům jednorázových akcí a organizacím se sociálním zaměřením.
„Pro podání žádosti je nutné použít formuláře, které jsou k dispozici spolu s kompletním zněním zásad na webu města, ale také na příslušných odborech,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu v Chodově Ivana Sarkányová.