Bránit se proti nařízení Finančního úřadu v Sokolově – vrátit státní dotaci a k tomu ještě zaplatit vyměřenou pokutu – chce všemi dostupnými prostředky město Chodov. Stojí si totiž za svým tvrzením, že peníze, které dostalo na výstavbu malometrážních bytů v Železném Dvoře, proinvestovalo podle pravidel a bez pochybení. To ale úřad neakceptuje. Navíc už městu zaslal oficiální platební výměr na 15,5 milionu korun.

„Rozhodli jsme se, že proti rozhodnutí úřadu zvolíme formální postup. Už jsme také na Ministerstvo financí odeslali žádost o prominutí a posečkání platby. Nyní čekáme na odpověď,“ sdělil starosta Chodova Josef Hora. Součástí sumy, kterou má město vrátit, je i pokuta ve výši 7,8 milionu korun. Samotná sankce činí 6,9 milionu, zbytek – 900 tisíc, je platba za technickou infrastrukturu.

A v čem celý spor vlastně spočívá? Radnice v letech 2001 až 2002 dokončila výstavbu bytů pro sociálně slabé rodiny. Při kontrole termínů dokončení projektu ale finanční úřad našel určitá pochybení.
„V podstatě se dohadujeme o termínu nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Když totiž tenkrát došlo na zápis na katastrálním úřadě, tak se zjistilo, že pozemky darované od Sokolovské uhelné zčásti ještě patřily rekultivacím a podniku palivového kombinátu,“ uvedl již dříve Hora. „Oni z toho dělají, že jsme nedodrželi termín podání žádosti o kolaudaci. To ale není pravda. My jsme žádost podali, ale že tam byly zjištěny tyto disproporce, tak k tomu oficiálnímu aktu nemohlo dojít,“ pokračoval ve vysvětlování starosta.

Podobně mluví i místostarosta Stanislav Pochman. „Termín byl dodržený, byty jsou postavené a slouží svému účelu. Dotaci jsme řádně čerpali i z pohledu užívání, naplnění a samotné realizace,“ prohlásil místostarosta.

Vedení města přiznává, že zpětné dokladování projektu a vysvětlování zvolených kroků je pro radnici hodně náročné. „Je s tím hromada práce. A toho času, co nás to stojí. Opravdu, jsou to nervy,“ řekl Hora.

Svoji argumentaci Chodov podpořil i doložením stanovika Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. „Obě jsou pro nás pozitivní. Přesto je finanční úřad neakceptoval. Ani stanovisko svého nejvyššího nadřízeného,“ zmínil starosta.