„Expozici, která je z roku 1986, měníme postupně," vysvětlil ředitel sokolovského muzea Michael Rund. „Letos přichází na řadu další tři místnosti. Každoročně na to máme vyčleněno kolem 500 – 600 tisíc korun, letos je to 600 tisíc, jako příspěvek z kraje."

Muzeum bere rekonstrukci, jak se lidově říká, pěkně od podlahy. Mění se osvětlení, kamerový systém, opravuje elektroinstalace, stěny i podlahy. V místnostech se instalují nové vitríny. „Původní expozice, byť byla výtvarně velmi zdařilá, tak už technicky dožívala, stávaly se tam i nebezpečné situace se skly a celkově vitríny už byly na hranici životnosti," poznamenal ředitel. Přípravné práce dělají zaměstnanci sami, pomáhají s vyklízením původní expozice, odnášejí předměty do depozitáře. Tyto práce skončí zhruba na konci listopadu a pak opět vlastními silami instalují expozici novou.

„Klademe důraz samozřejmě na trojrozměrné sbírkové předměty, kvůli kterým lidé do muzea chodí. Ty jsou doplněné texty a většinou ob místnost máme obrazovky, na kterých něco promítáme, a dotykové obrazovky, kde si návštěvníci mohou dohledat další informace," popsal Rund. Nově by se v místnostech měly objevit i repliky předmětů, které si lidé budou moci i osahat.

Scénář expozice zůstane stejný, tedy dějiny okresu Sokolov. Dále zaměření na průmysl, který se na Sokolovsku vyskytuje, miniexpozice města Sokolov a zámecká expozice rodu Nosticů. „Některé budou zaměřené na významná výročí, třeba začátek 1.světové války nebo konec druhé. V jedné z místností se zaměříme na historii církví, kde se nám podařilo získat celou skříň plnou kněžských ornátů," pochlubil se.

Zároveň muzeum dostalo příspěvek 300 tisíc korun na projektovou přípravu sklepů. Část sokolovského zámku je podsklepená, v 90. letech se tam odkryly základy původní sokolovské tvrze. Měla tam vzniknout vinárna. V rámci její přípravy se základy zabetonovaly. „Máme plán, že bychom je ve sklepě znovu alespoň částečně odkryli, ve sklepě je vidět i původní studna, jsou tam zajímavá kamenná ostění a celkově je to architektonicky zajímavé," uvedl ředitel Rund. „Chceme tam vybudovat multifunkční přednáškovou místnost, několik expozic a vypadá to, že tam nejspíš umístíme sokolovský poklad," podotkl.

Nejdůležitější je teď zpracování projektu. Podle předpokládaného rozpočtu se pak rozhodne, jestli bude žádat o příspěvek z krajského rozpočtu, nebo z dotačních titulů. „Pořád musíme pracovat s tím, že dokud neodejde knihovna, naše expozice zůstane víceméně ve dvou křídlech zámku, a abychom se mohli trochu rozšířit, chceme dát do kupy sklepy," doplnil Rund.

Autor: Lucie Žippaiová