„Cvičení potrvá až do 22. září a probíhat bude pod velením Velitelství teritoria ve vojenských újezdech Hradiště, Libavá, Boletice, Březina, dále v prostorách 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec – Vícenice a ve schválených prostorách civilního sektoru,“ připomněl kapitán Roman Kutílek z Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem. Z něj se do cvičení zapojí téměř padesát vojáků, prvotní přípravu na výcvik zahájili již v úterý 7. září.

„Cvičení Hradba 2021 prověří schopnosti všech velitelských stupňů teritoriálních jednotek při plnění úkolů v operacích k zajišťování obrany a vnitřní bezpečnosti České republiky,“ uvedl zástupce velitele Velitelství teritoria, plukovník Jaroslav Hrabec, který bude plnit funkci řídícího cvičení. Námět cvičení je zaměřen na současné bezpečnostní hrozby.

Vojáci aktivní zálohy budou zajišťovat střežení objektů krizové infrastruktury a podporu simulovaného průjezdu spojeneckých jednotek na našem území. Dále budou plnit úkoly v asistenčních činnostech s Policí ČR při zajišťování vnitřní bezpečnosti ve společných hlídkách.

V letošním roce se bude konat cvičení Hradba již potřetí. Poprvé proběhlo v roce 2016, a jednalo se o nejdelší výcvik v historii aktivní zálohy Armády ČR. Před dvěma lety se jednalo početně o největší cvičení, protože bylo povoláno na 1400 záložníků ze 14 pěších rot.