Vříjnu strávili mladí ochránci přírody ze 4. ZŠ víkend uprostřed Slavkovského lesa v osadě Milíře nedaleko Hruškové. Náplní tohoto pobytu bylo vyzkoušet si, jak se žije bez všech vymožeností civilizace, a je nutno podotknout, že většina dětí z oddílu by v tomto „primitivnějším“ způsobu života obstála.
V sobotu se děti vydaly posbírat odpadky poházené našimi spoluobčany a často se nestačily divit, co vše se dá v přírodě najít.
Podařilo se jim lesu odlehčit asi o 50 kg odpadu - DÍKY!

Odpoledne odpočívali účastníci při společné výrobě draků, vypadají opravdu nádherně. Našli si také čas na hry nebo společné posezení u ohýnku s nezbytným opékáním buřtů a zpěvem při kytaře, vydatně podpořeným troubením jelenů.
Za krásný víkend by všichni chtěli poděkovat Gábině Vrabcové za poskytnutí rodinné chaty, dále rodičům některých účastníků za pomoc s odvozem a za drobné dárečky pro děti.