Po střední uměleckoprůmyslové škole, jejíž prasklé zdi vyhnaly žáky z učeben a kraj musel urychleně řešit náhradní výuku, se praskliny objevily i na budově střední zdravotnické školy. Uzavřeno je pět učeben a stejně dopadla tělocvična, sborovna a dva sklady. Scénář s provizorní výukou studentů se tak opakuje. Původní informace, že praskliny zavinila stavba hotelu pod zdravotní školou, ale ředitelka Hana Švejstilová vyvrací.

„Nebylo to kvůli stavbě hotelu. Pouze v souvislosti s vibracemi souvisejícími s používáním stavební techniky na pozemku sousedícím se školou jsem nechala provést preventivní statický posudek odborníkem. Ten pak odhalil po měření na místě a studiem archivních materiálů oslabení štítové stěny, která byla kdysi společná se sousedním hotelem, který byl v roce 2003 demolován,“ zdůraznila ředitelka. Drobné praskliny jsou podle ní v některých částech budovy dlouhodobě, protože škola byla postavena v roce 1872. „Od roku 1993 je statika budovy opakovaně kontrolována a řešena a jednotlivá patra průběžně opravována. Nyní se některým vyučujícím zdálo, že přibývají praskliny v odborné učebně v 1. patře. Stavební firma provádějící stavbu vedle školy však v říjnu provedla podrobnou pasportizaci interiérů školy, která prokázala, že žádné nové praskliny od té doby nevznikly, a ani se nezvětšují,“ zdůraznila ředitelka.

Statik vedení školy doporučil okamžité řešení, a to do 24. května provést dočasné zajištění objektu podepřením horizontálních konstrukcí v rozsahu prvního až čtvrtého patra. Další stavební práce navržené projektantem by měly být dokončeny během prázdnin. Přesto stav budovy výrazně komplikuje i současnou výuku šesti set žáků, kteří ve škole studují. „Vzhledem k tomu, že čtvrté ročníky mají nyní ´svatý týden´, tedy volno před maturitami, a třetí ročníky jsou na praxích, mohli jsme okamžitě přesunout žáky do druhé budovy školy v Poděbradské ulici nebo do jiných odborných učeben,“ vysvětluje ředitelka Švejstilová.

Všechny kroky vedoucí k nápravě škola konzultuje se svým zřizovatelem, krajským úřadem. „Musíme co nejdříve přijmout opatření, abychom školu uvedli do přijatelného stavebního stavu. Je nepříjemné, že odstavená je právě ta část školy, kde jsou mimo jiné modernizované laboratoře a odborná pracoviště,“ uvedl Jaroslav Bradáč, krajský radní pro školství. Kolik bude oprava školy stát, to zatím není vyčísleno.

Ilustrační foto.
Škola Dukelských hrdinů se konečně dočká hřiště